Raporty sprzedażowe


Raporty sprzedażowe stanowią niezwykle pomocne narzędzie, gdyż umożliwiają skuteczną analizę działań poszczególnych pracowników lub całych grup. Z tego powodu powinny z nich korzystać wszystkie firmy, które na co dzień zajmują się sprzedażą.

 

Raporty sprzedażowe pozwalają na efektywne monitorowanie aktualnego poziomu sprzedaży oraz podjętych działań sprzedażowych. Służą one kontroli założonych celów i realizacji budżetu, a także dostarczają informacji o szansie na pozytywne zamknięcie sprzedaży, spodziewanym poziomie zysków w przyszłości oraz działaniach konkurencji. Dzięki ich stosowaniu można nie tylko określić zyskowność firmy, ale również zmienić sposób działania zespołu sprzedażowego oraz znacznie polepszyć parametry działu handlowego.


Często, częściej, najczęściej?

 

Przygotowanie okresowych i bieżących podsumowań umożliwia dogłębne zapoznanie się z efektami pracy działu handlowego oraz określenie udziału poszczególnych przedstawicieli handlowych w zyskach. Z jaką częstotliwością należy zatem przeprowadzać raporty sprzedażowe, żeby były one możliwie jak najskuteczniejsze? Najczęściej korzysta się z tygodniowych systemów raportowania, które umożliwiają bieżącą kontrolę wyników poszczególnych sprzedawców oraz błyskawiczną reakcję w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, np. odchyleń od założonych planów. Rzadziej spotykane są cykliczne raporty miesięczne, które jednak znacznie ułatwiają analizę porównawczą kosztów i zysków z poprzednimi miesiącami.

 

Istnieje również możliwość korzystania z raportów dziennych. Tego typu raporty sprzedażowe powodują jednak często irytację sprzedawców, a poza tym rzadko który menedżer posiada czas na ich codzienne przeglądanie.

 Wiarygodność

 W przypadku raportów sprzedażowych niezwykle ważnym aspektem jest ich wiarygodność, gdyż źle skonstruowane mogą pomijać pewne istotne zagadnienia lub wręcz dostarczać różnych nieprawdziwych informacji, a tym samym prowadzić do mylnych wniosków oraz złych decyzji personalnych. Brak kluczowych danych, ich nieczytelność, niekompletność lub nieaktualność – to zdecydowanie najczęściej spotykane i zarazem największe wady nieprawidłowych raportów sprzedażowych. Stąd coraz popularniejsze staje się stosowanie narzędzi informatycznych, które umożliwiają wyeliminowanie w raportach sprzedażowych subiektywizmu ocen, niedokładności oraz innych błędów ludzkich.

 Zarządzanie danymi stanowi klucz do sukcesu w biznesie – dlatego tak istotne jest korzystanie z wiarygodnych narzędzi do raportów sprzedażowych, które służą nie tylko menedżerom (skuteczna analiza kosztów i zysków, kontrola rentowności i skuteczności zespołów sprzedażowych, ocena działań podwładnych), ale również samym sprzedawcom, gdyż dzięki nim posiadają oni aktualne informacje o efektach swojej pracy. Odpowiednio sporządzony raport sprzedażowy to niezbędne narzędzie pracy w każdej firmy związanej z handlem.