Raporty handlowe


Wiele firm zdaje sobie sprawę z tego, że kluczem do udanej transakcji jest wnikliwe poznanie swojego kontrahenta. Z tego powodu dużą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się profesjonalne raporty handlowe, które znacznie ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych.
 

Głównym celem generowania raportów handlowych jest bezstronne i możliwie jak najpełniejsze przedstawienie klientowi sytuacji finansowej potencjalnego partnera w interesach i oszacowanie ryzyka związanego z podjęciem z nim działalności. Raporty handlowe dają dobrą podstawę do podejmowania decyzji o warunkach współpracy z nowymi partnerami, pozwalają ustalić ich wiarygodność badanego kontrahenta, sytuację finansową oraz powiązania kapitałowe z innymi firmami.

 

Skąd informacje?

 

Raporty handlowe korzystają z wielu różnych źródeł informacji: danych rejestrowych (przede wszystkim z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ewidencji działalności gospodarczej), sprawozdań finansowych, prospektów emisyjnych, publikacji internetowych, informacji prasowych oraz danych pozyskanych bezpośrednio od udziałowców lub kierownictwa firmy kontrahenta.

 

Co znajduje się w mobilnym raporcie handlowym?

 

Raporty handlowe zawierają szereg niezwykle istotnych informacji na temat kontrahenta: jego dane rejestrowe, zakres działalności, sytuację formalno-prawną, kondycję finansową, historię płatniczą, potencjał gospodarczy, pozycję na tle konkurencji z branży, powiązania kapitałowe i osobowe, stan zatrudnienia, złożone w przeszłości wnioski o upadłość lub likwidację, wskaźnik ryzyka upadłości oraz bieżące zadania przetargowe i inne realizacje – wszystko to zebrane w jednym dokumencie. Powyższe informacje dają pełen obraz działalności kontrahenta; pozwalają określić jego wiarygodność oraz dostarczają informacji na temat ryzyka związanego z podjęciem z nim współpracy.

 

Zamówienie raportu finansowego nie tylko pozwala dostrzec niebezpieczne symptomy istniejące u badanego kontrahenta, ale również oszczędzić czas, który inaczej musielibyśmy przeznaczyć na samodzielne pozyskanie wszystkich tych informacji.

 

Przezorny zawsze zabezpieczony

 Przed nawiązaniem współpracy z konkretnym partnerem warto zamówić mobilny raport handlowy na jego temat. To doskonałe źródło bezstronnej oceny, które w krótkim czasie dostarcza informacji o kondycji finansowej kontrahenta i pozwala go łatwo zweryfikować. Takie działanie w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko związane z bezpieczeństwem transakcji handlowych i często zapobiega utracie należności.